Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo - SUMA Consulting, s.r.o.

Mzdy a personalistika

 

Mzdy

 • registrácia zamestnávateľa
 • prihlášky, odhlášky zamestnancov do poisťovní
 • mesačné spracovanie miezd
 • spracovanie interných mzdových predpisov
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov na základe dochádzky
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • príprava prevodných príkazov
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku
 • vedenie evidencie sociálneho fondu
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia


Personalistika

 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely
 • podklady pre ukončenie pracovného pomeru
 
 
© 2023 SUMA Consulting, s.r.o. | tvorba web stránok