Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo - SUMA Consulting, s.r.o.

Jednoduché účtovníctvo

 
  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
  • vedenie ostatných účtovných kníh
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane vyhotovenie príslušných výkazov (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch)
 
 
© 2023 SUMA Consulting, s.r.o. | tvorba web stránok